Jordi de Haro

Consultor d'informàtica per a la fàbrica i internacionalització

Realitzo projectes de software de producció a França i Marroc i acompanyo empreses a vendre en aquests països.

Acompanyo a les empreses a ser més competitives, amb la implantació de software per coordinar els processos de fabricació

Control de producció

La diferència amb altres software que trobem a planta resideix en què cada empresa fabrica un producte o servei diferent del seu competidor, no hi ha dues fàbriques iguals. D’aquí precisament neix la competitivitat de cada empresa, la seva particularitat que els fa diferent als altres que produeixen productes i/o serveis semblants. Però alhora, aquest valor afegit que cadascú pot oferir implica que no hi ha producte al mercat, o projecte, que serveixi per a tot, si que hi ha conceptes “més o menys estàndard” que ens ajuden a construir sistemes personalitzats per a cada necessitat . En aquest sentit, ISA-95 ens dibuixa quins són els mòduls que pot arribar a tenir un sistema informàtic de control de producció, i defineix quin és el flux d’intercanvi d’informació entre ells per garantir la coordinació de les operacions de fabricació en un entorn informàtic . No hi ha res per inventar, la guia està definida per savis, i només queda fer projectes de qualitat, amb costos raonables, que convidin la indústria a invertir en informàtica per a la seva fàbrica. Hi ha un camí de millora molt important, sigui quina sigui l’empresa, sens dubte, i val la pena pensar en informatitzar-ne el màxim.

Traçabilitat

És de vital importància conèixer els paràmetres de producció, els esdeveniments que han tingut lloc durant la realització d’un lot i qualsevol de les circumstàncies que afecten un producte acabat, per garantir la qualitat i la millora contínua. La captura de dades de manera automàtica ens ofereix la possibilitat d’una informació de més qualitat d’aquella que es recull de manera manual, la informació és precisa en quant a magnitud i a més es registra el moment exacte en què va esdevenir. Si afegim un sistema de gestió i explotació de la informació senzill i àgil, tenim una eina potent per identificar els nostres punts de millora, ja sigui “aigües amunt” o “aigües avall” i no només per garantir el compliment de la legislació, sinó per realment tenir una eina que ens serveixi per analitzar possibles millores del nostre procés.

EBR

Electronic Batch Record. La traçabilitat es pot analitzar per a un procés, o una sèrie de processos, o per a una operació…l’objectiu final és registrar tot allò que va esdevenir en una fabricació, i fer-ho de manera electrònica, ja que és més fiable que la informació anotada de manera manual i a més es pot compartir més fàcilment, i analitzar també de manera ràpida, amb les eines adequades. Podem arribar a integrar tanta informació com considerem que necessitarem, ja que el seu coneixement és vital per a nosaltres. Cal pensar que la tecnologia ens permet molt, si sabem fer-la servir de manera que ens ajudi a aconseguir els nostres objectius, a més garantint un retorn de la inversió molt curt.

Operacions guiades

Complir amb una recepta, seguir un full de fabricació, i en definitiva realitzar una operació de fabricació, o completar una fabricació “sense errors”, és a dir, fabricar producte bo, resulta de vegades més complicat del que pogués semblar. La creació d’un producte o servei necessita interacció i coordinació entre els mitjans de producció: equips, persones, instal·lacions, etc…poder traslladar els protocols de fabricació, les receptes i l’estat dels actius al món del software, permet de manera fàcil crear un flux d’operacions (workflow), que el sistema ens obligarà a complir, en realitat es convertirà en una guia, “que no ens podrem saltar” i garantirà una fabricació segura, de producte bo.

Planificació finita

El software corporatiu gestiona les comandes i els estocs per fabricar allò que està venut, o està a la previsió de vendes. A la fàbrica li arriba la informació de quantitat de producte i termini de lliurament i fàbrica ha de definir on, quan i com produirà la comanda, en funció de: les línies de fabricació per a cada producte, la disponibilitat de cadascuna i capacitat, etc. El software corporatiu diu què cal fabricar, però es produeix tot a fàbrica, i fàbrica s’ha d’organitzar. Ens arriba la comanda de “fabricar això aquest mes”, i fàbrica ha de definir “que em convé fer avui”.

Sistemes de control de l´eficiència

L’eficiència és bàsica per millorar els resultats econòmics. Els sistemes que mesuren els paràmetres bàsics que influeixen en el nostre rendiment ofereixen un retorn de la inversió molt ràpid, perquè qualsevol petit % que guanyem a la nostra eficiència es transforma en resultats econòmics, perquè “amb el mateix fem més”. Un dels indicadors més populars és l’OEE (Overall Equipment Efectiveness) que habitualment s’ha implementat per a les línies d’embalatge. Multiplica els valors de Productivitat (velocitat línia) x Disponibilitat (temps que la màquina produeix) x Qualitat (producte bo que s’obté). Ràpidament s’obté un indicador que es una referència per a la millora. Però hi ha tants indicadors com la naturalesa de la nostra fabricació, negoci, necessita.

KPI's (Key performance indicators)

Els indicadors que nosaltres definim com a importants són els que cal controlar. Encara que molts seran comuns per a moltes empreses, també hi ha indicadors que es defineixen en funció de la naturalesa de la nostra fabricació, del nostre negoci, i que poden ser únics per a nosaltres. Qualsevol variable que vulguem analitzar es pot fer, de la millor manera, en informatitzar.

Integració de sistemes

A fàbrica hi conviuen diferents software que treballen de manera aïllada, són “illes d’informació”. En molts casos, l’intercanvi d’informació entre ells millora la nostra eficiència.

Indústria 4.O

La meva trajectòria professional arrenca a inicis dels anys 90 amb la venda de maquinària d’envàs i embalatge, passa més endavant per la venda de línies de procés, els projectes de sistemes de control, la robòtica… i els sistemes de control de producció. La meva visió “a vista d’ocell” de la fàbrica és molt bona, això unit a la meva formació com a Enginyer Agrònom, especialitzat en indústria, em converteix en un consultor especialitzat. La utilització del “sentit comú” en tot allò que afecta la meva vida, i la meva feina, em permet proposar les millors solucions, pel que fa a l’eficiència, i en definitiva el negoci.

Auditories

M’ofereixo a analitzar l’estat de la seva fàbrica i proposar les millores que podrien obtenir-se amb la informàtica en planta: què fer primer, el més urgent, però també traçar un “full de ruta” per seguir millorant en el futur, immediat, i a mig i llarg termini.

Projectes d'automatització i amb robots

La meva carrera professional va començar amb la venda de linies de procés, encaixat i paletitzat per a la industria, fins els sistemes de control de producció. Tinc una visió del global de la fábrica. En moltes ocassions projectes de control de la eficiència posen de manifest problemes a les màquines o a les linies de producció, i es necessari fer una re-enginyeria, per a la que els podem aconsellar i inclús implementar les noves solucions.

FAQ'S

El retorn de la inversió és molt ràpida, i la magnitud del projecte i la inversió la decideix l’empresa, ja que la millora es pot anar implementant per fases.

La majoria dels projectes que realitzem prenen entre 3-6 mesos, depenent de la magnitud del treball.

Gestionem el projecte de manera que requerim de la seva participació a l’inici, al moment de la definició, i després treballem de manera molt autònoma, necessitant de la seva intervenció puntualment.

En general es tracta de projectes “no intrusius”, gestionem els senyals de màquina i la informació dels sistemes, es treballa “en paral·lel”, per la qual cosa la fàbrica pot continuar treballant normalment.

La majoria de paquets de software estàndard de mercat ja són així, però de vegades s’hauran de fer programacions “a mida”, i en altres casos utilitzar un software de mercat pot ser, decididament, el més adequat.

De vegades pot donar-se que la funcionalitat que cobria aquest software quedi àmpliament millorada pel nou sistema, però sempre utilitzem allò que ja existeix, quan és possible, si es pot aprofitar, i no interfereix en el nou projecte, per reduir costos.

Aquest és el tipus de client amb què realitzem projectes habitualment, els grans grups normalment busquen proveïdors homòlegs a ells, en mida, encara que tenim algun client d’aquest tipus que ens ha contractat per cobrir un projecte, en què àmpliament superàvem, per mostra especialització, a altres empreses de molt més gran que nosaltres.

Treballem amb empreses capdavanteres, amb les quals tenim diferents tipus d’acords, i també tenim software propi, i desenvolupem quan és el millor per al projecte.

Ajudem a les empreses a vendre a frança i marroc

Acompanyem a les empreses a sortir a l'estranger

Porto més de 30 anys en la venda tècnica i l’obertura de mercats, durant els darrers 15 anys principalment a França i Marroc, havent realitzat també projectes al Regne Unit, Portugal i Itàlia. Qualsevol nou país és un repte per a nosaltres, i la nostra capacitat d’anàlisi ens permet abordar amb plena garantia d’èxit qualsevol proposta dels nostres clients.

Serveis per a la indústria i venda tècnica

Quan fa falta la interacció directa amb el client, la visita, hi entro jo. Si els productes es poden vendre per internet, en una plataforma online, això és una altra cosa, estarem parlant d’una altra anàlisi, de garantir la logística, el cobrament, etc., però si estem oferint serveis, maquinària, projectes de valor afegit , si l’ideal fos estar físicament en aquest país, sens dubte en aquest cas tot passa per la visita prèvia a la venda, i aquí som els millors per “sembrar la llavor”.

Comptar amb un expert

El consell i la implicació d´un expert és bàsica per a l’èxit. La petita i mitjana empresa no acostuma a comptar amb departaments de màrqueting potents, i en cas de comptar amb aquest recurs, la meva experiència personal és que en la majoria de casos cal un perfil clarament comercial per entrar en un nou mercat, un responsable d’expansió de negoci, una persona que avaluarà la potencialitat del mercat, identificarà els problemes que podran anar apareixent, i prepararà la seva solució, i conjuntament amb màrqueting coordinarà les accions comercials adequades en cada moment, fins a l’èxit total.

Projectes per fases

Majorment m’enfronto a reptes de “començar des de zero”, i em resulta molt motivador i gratificant quan s’assoleix l’èxit. Els projectes van cobrint unes fases, fins a l’èxit total, que és quan ja podem deixar el client amb la seva pròpia estructura, mantenint i fent créixer el nou mercat que ja serà en aquell moment una realitat.

Metodologia

Soc enginyer, i tots els meus col·laboradors especialistes a les respectives àrees, tots som consultors tècnics, que oferim un alt valor afegit als nostres serveis. Personalment, després d’anys de vendre productes i serveis tècnics he desenvolupat i assumit una metodologia de treball orientada a l’èxit.

Acompanyem les empreses des de l'inici fins a l'èxit

La majoria del desànim de les empreses, en intentar entrar en un mercat, arriba en veure les dificultats que van apareixent, en oposició al camí “més fàcil” que havien imaginat.

Aconseguir un nou mercat normalment no és una tasca fàcil per a les empreses industrials. Ens enfrontem a noves cultures, diferents maneres de fer negoci, les barreres lingüístiques, etc… L’anglès és l’idioma vehicular dels negocis per excel·lència, però si realment es vol conèixer i connectar amb algú, és millor que coneguis el seu idioma, i nosaltres fem un pas més, aconseguim que els clients, de cada nou mercat, ens considerin veritables “partners”. Jo parlo anglès, francès i italià, i la resta de components del meu equip com a mínim dos idiomes comunitaris, un d’ells l’anglès, i tinc un col·laborador que parla alemany i àrab, concretament el nostre corresponsal al Marroc.

Quin mercat escollir?

Les empreses que estan pensant a començar a vendre a França i al Marroc, o ja ho estan fent, però no acaben de créixer en aquests mercats com esperaven, poden necessitar la nostra col·laboració. Els ajudem, des de les primeres reunions de “on ens interessa anar, i “com ho farem”, fins a muntar una estructura que es pugui traspassar a un Area Manager, que el nostre client pugui contractar, per a la seva gestió, en marxar nosaltres. En molts casos hi ha fracassos perquè es selecciona un perfil de Area Manager, que no està preparat per a l’obertura de mercat des de “0”, les empreses inverteixen, passa un temps i no hi ha cap resultat, o no es cobreixen les expectatives, i es discontinua la feina, de vegades hi ha acomiadaments, fins i tot de bons professionals que simplement haurien encaixat per mantenir un mercat i fer-lo créixer una vegada ja fos una realitat, però no estan acostumats a treballar “des de zero”. Moltes vegades s’aturen projectes, sense saber que s’ha fet, estem perduts, s’han gastat diners, i la sensació és que s’ha gastat “per a res”.

Business development (expansió de mercat)

És un concepte que hem sentit en els darrers anys. És l´obertura d´un nou mercat, de producte, o geogràfic. En un mercat global podem arribar a qualsevol lloc del món, però no és tan fàcil. Cal analitzar la rendibilitat, quin és el potencial del mercat per a nosaltres, quant trigarem a consolidar el mercat, etc. Implicar tota l’organització és també important, perquè durant el camí potser es necessitaran noves eines per adaptar-nos al nou mercat, serà una feina “extra” al principi. Les primeres fases del projecte són crítiques, ja que iniciarem un camí que seria molt trist, i antieconòmic haver de deixar.

Ofereixo la meva experiència en l’obertura de mercats. He treballat, exclusivament, en l’obertura de mercats des de la meva primera feina, i estem parlant dels inicis dels anys 90. Sempre m’han agradat els reptes, i després d’anys de carrera professional he unit, a un cert talent natural per a la venda i la comunicació, un mètode de treball que garanteix l’èxit. Treballem de manera brillant. Primer per a la venda a Espanya, i els darrers 15 anys, a la venda a França i Marroc, molt intensament, però també havent realitzat projectes al Regne Unit i Itàlia.

Preguntes freqüents

Treballem sobre el terreny, tant jo mateix, com els meus col·laboradors passem gran part del temps “desplaçats al país”

El client en tot moment coneix en quina fase estem, pot veure com les fites es van assolint, i és completament conscient del ritme de treball i percep com els resultats van arribant.

Comptem amb un corresponsal al Marroc, cosa que resulta bàsica en aquest país. Som el millor aliat. Entenem el seu producte, les seves necessitats, i sentim el projecte com el nostre, implicant-nos al 100% des del primer moment. Vivim la nostra feina amb passió, i som brillants.

Al principi definim el projecte, les fases, identifiquem les dificultats i com les superarem, i tot l’equip és conscient d’on som, el camí a recórrer, i quin serà el premi. Cada fase realitzada és un èxit i un pas a l’èxit final.

SOBRE JORDI DE HARO

Jordi de Haro (l´Hospitalet-Barcelona 1964) és consultor per a projectes d´informàtica a fàbrica, i internacionalització en l´àmbit industrial, des del 2009, explotant la marca FIT95. Enginyer Agrònom (1987) especialitzat en indústria alimentària. La seva trajectòria professional s’ha centrat en la indústria: des de la venda de béns d’equip, maquinària d’envàs i embalatge, i de producció, passant per sistemes d’automatització i sistemes de control de producció per a les indústries alimentària, farmacèutica i química, indústria de procés, per a processos continus i/o discontinus, i indústria en general. Des dels seus inicis a l’empresa LAPEYRA & TALTAVULL (Barcelona) dedicada a la representació d’empreses líders europees fabricants de maquinària d’envàs i embalatge, passant per ABB a la seva Divisió de robòtica a Sant Quirze del Vallès (Barcelona) i EMTE SISTEMAS, a la seva divisió de sistemes d’automatització per a la indústria, o l’extingida ASESA SISTEMAS, ha acumulat l’experiència que unida al seu talent li va permetre el 2009 emprendre el seu negoci, fins a l’actualitat en què compta amb diverses divisions: software per a fàbrica,  internacionalització, i l’empresa familiar de manteniment per a plantes i línies de fabricació.

Experiència
1987

Llicenciatura en Enginyeria Agrònoma, especialització indústria alimentària. Des de Lapeyra & Taltavull , dedicada a la representació d’empreses líders europees, fabricants de maquinària d’envàs i embalatge, passa a ABB a la seva divisió de robòtica i EMTE SISTEMAS, a la seva divisió de sistemes d’automatització per a la indústria i a ASESA SISTEMAS .

2009

Consultoria de projectes d’informàtica a fàbrica i internacionalització a nivell professional, a través de la seva pròpia empresa de consultoria FIT95. Lidera projectes de control d’eficiència de les línies de producció, guiat d’operacions, plataformes d’informes, integració amb ERP, EBR i d’altres dins de l’univers MES (Manufacturing Execution Systems)

2013

FIT95 fa un pas cap a l’exterior i el 2015 s’inicien els primers projectes importants a França i al Marroc, treballant també activament al Regne Unit i Itàlia.

2015

S’intensifica, arran de la realització d’un important projecte a França, la presència al país veí, i motivat per diferents sinergies, i també al Marroc, on hi ha un gran nombre d’empreses de matriu francesa

2017

Es crea una nova divisió de negoci, àrea d’Internacionalització, provocat principalment per l’alta demanda de peticions de consultoria i acompanyament per entrar als mercats francès, i marroquí,  per a la venda de productes i serveis, sempre a l’àmbit industrial.

2023

Als serveis de consultoria i projectes s’hi afegeix una nova divisió a l’empresa de neteja familiar: manteniment integral d’indústries alimentàries. No només inclou la neteja d’edificis, sinó la neteja de maquinària de procés (pastadores, transportadors, taules i llocs de treball, …). Com a enginyer agrònom lidera aquesta nova divisió amb total garantia d’èxit.

 
Habilitats

Neteja industrial

Realitzem neteja d’edificis, naus i fàbriques. Per a la indústria alimentària, el 2022 vam ampliar les activitats a la neteja d’equips de producció: pastadores, cintes transportadores, carros, etc. Estudiem qualsevol requeriment dels nostres clients a l’àmbit de la neteja industrial.

Com a Enginyer Agrònom, em trobo especialment còmode treballant en indústries alimentàries, però la meva experiència professional ha transcorregut també per les indústries químiques i farmacèutiques, i responem a qualsevol petició que ens puguin fer.

Compromesos amb l’eficiència a la feina, sentim les necessitats del client com les nostres, i en tots els casos passem a ser part del projecte del nostre client.

Aquest treball el fem des de l’empresa familiar de neteja, que desenvolupa les seves activitats a nivell local, en concret a la comarca del Baix Llobregat i limítrofs, a la província de Barcelona.

Amb seu a Olesa de Montserrat, l’empresa Olesa Amina Serveis de Neteja™ liderada per la Sra. Amina Amersid, comparteix Direcció Tècnica amb mi mateix, i afronta, cada cop més, nous reptes en l’àmbit de la neteja.

Contactes

Pots trucar-me o enviar-me un email

Teléfon

+34 607 386 884

Email

hola@jordideharo.com